Contact

06 – 207 541 48

orthopedagogiektenthije@ziggo.nl
of  info@orthopedagogiek-tenthije.nl

Afspraken  mogelijk op maandag, woensdag en  vrijdag. 

Mw. Drs. Ineke ten Thije o.g. Boonkkamp

Orthopedagoog – Generalist NVO/ Cognitief Gedragstherapuet VGCT
De Praktijk voor Orthopedagogiek Scherpenzeel is een kleine praktijk in de Generalistische Basis GGZ (GB GGZ).
Kinderen, jongeren en hun ouders kunnen terecht voor de behandeling van uiteenlopende klachten, binnen het kader van de GB GGZ. De hulp is meestal kortdurend en is gericht op kind/jongere in de context van gezin (en vaak ook school). De hulpverlening is erop gericht het probleem te verhelpen, te verminderen óf beheersbaar te maken, zodanig dat het geen belemmering meer vormt voor de ontwikkeling van het kind en/of in de opvoeding. De aanpak is activerend, cliëntgericht en vooral oplossingsgericht.

Voorbeeld van aandachtsgebieden:
– (vermoedens van) AD(H)D
– (vermoedens van) ASS problematiek
– Angst
– Verdriet en somberheid
– Traumaverwerking
– Opstandig gedrag / woede- en driftbuien
– Moeite met leren of juist een voorsprong op leergebied
Enz.

Er zijn diverse combinaties van onderzoeken mogelijk. Concrete invulling is afhankelijk van de hulpvraag en leeftijd van het kind. Het onderzoek vormt steeds de basis van de begeleiding of therapie die er op volgt.