Contact

088-8543290

zenwscherpenzeel@vitras.nl

www.vitras.nl

Wat we doen

Vitras biedt al ruim tachtig jaar een breed palet aan zorg, hulpverlening, advies, servicediensten, ondersteuning en hulpmiddelen. Ons werkgebied bestaat voornamelijk uit het zuidelijk deel van de provincie Utrecht. Wij willen zoveel mogelijk aansluiten op de leefwereld van de cliënt. Dat betekent dat hulp zo toegankelijk mogelijk is en waar nodig wordt aangeboden in samenhang met lokale partners op het gebied van zorg en welzijn.
Vitras leeft, denkt en werkt mee.

In Scherpenzeel bieden wij thuiszorg:

Verpleging en Verzorging Scherpenzeel

U kunt bij Vitras Verpleging en Verzorging terecht voor Thuiszorg. Deze zorg is bedoeld voor mensen die thuis hulp of begeleiding nodig hebben bij verzorging of verpleging. Dat kunnen ouderen zijn, mensen met een chronische ziekte of mensen met een lichamelijke of verstandelijke handicap. Thuiszorg wordt ook geboden aan mensen die net uit het ziekenhuis komen en nog hulp nodig hebben, of aan mensen die in de terminale fase zijn. De hulp kan langdurig of tijdelijk nodig zijn. Het doel van de thuiszorg is de cliënt te ondersteunen bij zijn zelfstandigheid of de zelfstandigheid van de cliënt te herwinnen