Contact

06-364581910

 

m.bergstra@steunpuntscherpenzeel.nl

Wat we doen

Steunpunt Mantelzorg en Vrijwilligerswerk

Vanaf begin 2016 kent Scherpenzeel een eigen ‘lokaal’ steunpunt voor mantelzorg en vrijwilligerswerk! Het is gevestigd in het eerstelijnscentrum het Foort, tweede verdieping.

Mantelzorg

Het Steunpunt Scherpenzeel biedt ondersteuning aan mantelzorgers. Iedereen die langdurig voor een chronisch ziek, hulpbehoevend of gehandicapt familielid, partner, kind, vriend(in) of bekende zorgt, is mantelzorger. Mantelzorgers kunnen tegen allerlei knelpunten aanlopen, waar zij niet direct een antwoord op hebben. Zo kunnen zij problemen ondervinden bij het combineren van mantelzorgtaken met een baan of weten zij zich geen raad met alle regelingen en formulieren waar zij mee te maken krijgen. Sommige mantelzorgers hebben nauwelijks meer tijd om te ontspannen en hebben niemand om hun zorgen mee te delen.

Steunpunt Scherpenzeel helpt mantelzorgers graag met Informatie en advies, het bieden van een luisterend oor, praktische ondersteuning, belangenbehartiging.

Vrijwilligerswerk

In alleen Nederland zijn ruim 5,6 miljoen mensen dagelijks bezig met ‘hun’ samenleving. Ook Scherpenzeel kent een grote mate van sociale betrokkenheid. Het Steunpunt streeft er naar om potentiële vrijwilligers te begeleiden in hun zoektocht naar een geschikte vrijwilligersfunctie in Scherpenzeel. U bent welkom voor een vrijblijvend gesprek om te bekijken welk vrijwilligerswerk bij u past.

Ook is het Steunpunt facilitair aan lokale organisaties in het vinden van vrijwilligers. Het Steunpunt Scherpenzeel wil hen ondersteunen bij informatievoorziening en deskundigheidsbevordering.

Om vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties aan elkaar te verbinden, maakt het Steunpunt gebruik van een online vacaturebank.

Bereikbaarheid

Het Steunpunt is bereikbaar op dinsdag (tot 15.00 uur), woensdag, donderdag en vrijdag (tot 13.00 uur). Voor vragen kunt u langskomen of telefonisch contact opnemen.