Contact

0631777737

henny.suntjens@gmail.com

https://psychologiepraktijksuntjens.nl/

maandag en dinsdag

Dhr. Drs. Henny Suntjens

Gz-psycholoog-BIG, eerstelijns-psycholoog-NIP, psychotherapeut, behandelt in de BASIS GGZ en SPECIALISTSCHE GGZ
De tarieven zijn conform de tarieven van de verzekeraars en de NZA (deze liggen ter inzage in de praktijk, ook kunt u deze opvragen bij ons of bij uw verzekeraar)

Verzekerden met een verhoogd eigen risico of een budgetverzekering dienen rekening te houden met hogere kosten. Informeer niet alleen bij uw psycholoog check ook bij uw verzekeraar.

Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in hoe ons lichaam onze werkelijkheid weerspiegelt en dit gebruik ik ook in mijn werkwijze. Als ademtherapeut weet ik hoe de adem onze aandacht volgt en zo onze gemoedstoestand weerspiegelt. Vanuit de gevechtskunst ben ik veel bezig geweest met hoe je op ieder niveau je eigen ruimte inneemt en deelt. Als psycholoog weet ik hoe familie- en kind patronen invloed op ons kunnen hebben. Via EMDR (Eye Movement Desensitisation Respense) kunnen heftige emoties tot verteerbare sensaties gebracht worden. Door de partnerrelatie te waarderen als een veilige haven EFT (Emotional Focussed Therapy), kunnen we weer steun ervaren. Door de Sensorimotor psychotherapie (Patt Ogden) heb ik geleerd mindfull met hechtingsproblemen om te gaan en dicht bij de lichaamsbeleving te blijven. Van Janina Fisher leerde ik de verschillende overlevingsstrategieen en deelpersoonlijkheden te onderscheiden en een plek te geven. Ik kies per sessie een palet wat het dichtst bij jou past om vooruitgang in jouw problematiek te boeken. Zo zijn we samen creatief bezig met vormgeven aan wat jou krachtiger en eigenstandiger maakt.

H.M.J. Suntjens hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. De persoonsgegevens van cliënten dienen administratieve doeleinden, medische doeleinden en t.b.v. de communicatie over de behandeling. We geven persoonsgegevens nooit aan andere partijen waarmee we geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen zijn de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen gemaakt.