Contact

033 – 277 21 79

Huisartsenpraktijk De Vijver

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag
8.00 – 17.00 uur

Wat we doen

Huisartsenpraktijk de Vijver is het samenwerkingsverband van de praktijken van mw A. Roemer en mw M.H. Lunter. Mevrouw Roemer werkt sinds 2000 als huisarts in Scherpenzeel. Zij doet de praktijk samen met mevrouw Rietmeijer. Mevrouw Lunter heeft in 2015 de praktijk overgenomen van de heer Reijneker en zorgt samen met mevrouw Grosfeld voor de patiënten.

Door onze samenwerking kunnen we altijd overleggen over de beste aanpak, twee weten meer dan een! Bovendien is er altijd een arts beschikbaar in praktijk de Vijver, ook in vakanties.

We hebben een fijn team waarmee we de zorg voor onze patiënten delen en er is een goede samenwerking met de andere disciplines in het Foort.

Praktijkverpleegkundige Jeanette Witvliet biedt optimale zorg aan diabetes- en COPD/longpatiënten en ondersteunt bij stoppen met roken.

Praktijkverpleegkundige Marchien van Dijk zorgt voor de ouderen van alle Scherpenzeelse huisartsen. Verder kan zij bij terminale zorg, de zorg tijdens de laatste periode van het leven, ondersteuning bieden. Ze heeft goede contacten met het ‘Huis in de Weí’ en andere ouderenorganisaties.

Daarnaast werken sinds 2014 praktijkondersteuners GGZ (Geestelijke Gezondheids Zorg) in Scherpenzeel, om bij psychische problematiek laagdrempelig te helpen, dicht bij huis. De psychologen Caroline Brand, Elmira Nijsse en Astrid de Vries begeleiden patiënten van alle Scherpenzeelse huisartsen.